Boek met een gerust hart

In geval van een nieuwe opsluiting of nieuwe beperkingen van overheidswege*, verbinden wij ons ertoe uw verblijf uit te stellen of terug te betalen indien dit binnen de betrokken periode valt.

Naast deze wettelijke bepalingen, bieden wij u ook de annuleringsverzekering van onze partner aan.

Deze houdt rekening met:

  • De terugbetaling van de annuleringskosten in geval van besmetting met de ziekte Covid19, positieve screening, en het geval-contact Covid bewezen;
  • De overname van de verantwoordelijkheid van de kosten van annulering in het geval van weigering van inscheping als gevolg van temperatuurstijging tijdens het vervoer (vliegtuig, station, boot… etc);
  • Bijstandsdiensten die met name de verblijfskosten voor een verblijf van vier weken, de repatriëring na annulering van de vlucht, de dekking van de medische kosten, de medische repatriëring van de verzekerde, de medische teleconsultatie, enz. dekken.

* Het zal u worden voorgesteld wanneer u uw boeking afrondt, dus vergeet niet aan te kruisen!Terugbetalingsvoorwaarden: indien het verblijf onmogelijk is ten gevolge van beslissingen van de bevoegde autoriteiten, zoals de sluiting van de Slow Village site bij administratief besluit, een rijverbod, of het verblijf van de klant in een beperkt gebied. Voor alle andere situaties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.